Aukastörf dómara

Með því að smella á nöfn dómara fást upplýsingar um aukastörf dómara.

 


Hæstaréttardómarar

 • Ása Ólafsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla í samningarétti við Lagadeild HÍ, sept 2021

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Réttarfarsnefnd til 28. feb 2022.

  Varadómari við EFTA-dómstólinn til 30. júní 2022.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  23.11.2020

 • Benedikt Bogason

  Aukastörf

    

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands (49%). 

  Réttarfarsnefnd frá 1. mars 2017 - febrúar 2022.

  Akademísk dómnefnd við Háskólann á Bifröst.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Vesturlands.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  01.10.2012

 • Björg Thorarensen

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands (25%) til 31. ágúst 2021

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  23.11.2020

 • Ingveldur Einarsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Varaformaður stjórnar dómstólasýslunnar 1. ágúst 2020 -  31. júlí 2025.

  Varadómandi við Endurupptökudóm frá 1. feb 2021 til 31. jan 2022.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Landsréttardómari

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  01.01.2020

 • Karl Axelsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Prófdómari í lögfræðilegri álitsgerð á námskeiðum sem haldin eru til öflunar lögmannsréttinda.

  Forseti Endurupptökudóms frá 1. feb 2021 til 31. jan 2022

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Dósent við Lagadeild Háskóla Íslands (20%).

  Skipaður í starfshóp sem ætlað er að semja ný lög um framkvæmd eignarnáms.

  Situr í einu máli hjá matsnefnd eignarnámsbóta (feb. 2021)

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá LEX lögmannsstofu.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  12.10.2015

 • Ólafur Börkur Þorvaldsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Suðurlands.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  01.09.2003

 • Sigurður Tómas Magnússon

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla í einkamálaréttarfari á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda.

  Tilfallandi fyrirlestrar og kennsla á stuttum námskeiðum á vegum LMFÍ.

  Formaður stjórnar dómstólasýslunnar 1. ágúst 2020 - 31. júlí 2025.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður réttarfarsnefndar til febrúar 2022.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Landsréttardómari.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  18.05.2020.

Landsréttardómarar

 • Aðalsteinn E. Jónasson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Varadómari í Endurupptökudómi 1. febrúar 2021 - 31.janúar 2024

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Stjórnarmaður Mjóadal ehf. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Lex lögmannsstofu.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Arnfríður Einarsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Forseti Félagsdóms frá 1. nóvember 2010, síðast frá 2016-2019.

  Kenningarnefnd þjóðkirkjunnar.

  Varamaður í matsnefnd um val og veitingu prestsembætta frá hausti 2017. 

  Varamaður í siðanefnd Læknafélagsins. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Ásmundur Helgason

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Ad hoc prófdómari í stjórnsýslurétti og opinberum starfsmannarétti við Lagadeild Háskóla Íslands. 

  Ad hoc kennsla á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda til 2023

  Situr í prófnefnd skv. 7. gr. l. 77/1998 til 2023. 

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Dómari í Félagsdómi til 1. nóvember 2022

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Davíð Þór Björgvinsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla á námskeiði á vorönn 2021 við lagadeild Háskólans á Akureyri

  Kennsla á námskeiði í meistaranámi við lagadeild Háskóla Íslands á vorönn 2021

  Varamaður í stjórn dómstólasýslunnar til 31. júlí 2023

  Kennsla við lagadeild Háskólans í Reykjavík á haustönn 2021

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Rannsóknarprófessor við Háskóla Íslands, leiðbeinandi doktorsnema.

  Oddamaður í starfsráði Icelandair. Skipun til 3ja ára frá ágúst 2018.

  Prófessor við Háskólann á Akureyri (30% starfshlutfall) frá 1. ágúst 2021 til 31. júlí 2023

     

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við Hafnarháskóla.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018

 • Eiríkur Jónsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands í 5% starfi til tveggja ára til 31. ágúst 2023.

  Formaður úrskurðarnefndar um náttúruhamfara-tryggingar frá 15. nóvember 2018 - 15. nóvember 2021.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.09.2019

 • Hervör Þorvaldsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Prófdómari í lögfræðilegri skjalagerð og málflutningsæfingum á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda.

  Í stjórn dómstólasýslunnar til 31. júlí 2023

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Gjafsóknarnefnd til júní 2024.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018

 • Jóhannes Sigurðsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Framkvæmdastjóri Aktis ehf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofu.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Jón Finnbjörnsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Jón Höskuldsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður yfirmatsnefndar samkvæmt ábúðarlögum frá nóvember 2013, tímabil núverandi skipunar er 2018-2022.

  Varamaður í áfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi. Endurnýjað frá 1.janúar 2020 til 31.desember 2023.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri við Héraðsdóm Reykjaness

  Skipun í embætti landsréttardómara

  25.09.2020

 • Kristbjörg Stephensen

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Seta í fullrúaráði Minja sjálfseignarstofnunar 2021-2025.

  Varamaður í stjórn Minja ses. til desember 2021.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Borgarlögmaður.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Oddný Mjöll Arnardóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Dómari í Endurupptökudómi frá 1. febrúar 2021 - 31. janúar 2024

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Rannsóknarprófessor við Háskóla Íslands til desember 2022. 

  Varadómari við Mannréttindadómstól Evrópu. 

  Í ritstjórn tímaritsins Retfærd.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Ragnheiður Bragadóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjaness.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Ragnheiður Harðardóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Prófdómari við Háskóla Íslands til 11. maí 2023

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Réttarfarsnefnd til febrúar 2022.

  Nefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um dómaraembætti til október 2021.

  Varamaður í Félagsdómi til 31. október 2022

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Símon Sigvaldason

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Refsiréttarnefnd, ótímabundið.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.03.2021

 • Þorgeir Ingi Njálsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

Héraðsdómarar

 • Arnaldur Hjartarson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Varamaður í stjórn dómstólasýslunnar til 31. júlí 2024

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Adjunkt við Lagadeild Háskóla Íslands (25%). 

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við EFTA dómstólinn.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  19.02.2018.

 • Arnar Þór Jónsson

  Aukastörf

   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í kærunefnd jafnréttismála 1. maí 2020 - 30. apríl 2023

  Formaður siðanefndar Læknafélags Íslands október 2020 til tveggja ára.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Arnbjörg Sigurðardóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Tilfallandi prófdómendastörf við lagadeild Háskólans á Akureyri.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Matsnefnd skv. lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði, frá janúarlokum 2021 til fjögurra ára

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra

  Skipun í embætti héraðsdómara

  14.01.2021

 • Ásgeir Magnússon

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Úrskurðarnefnd um auðlinda- og umhverfismál til janúar 2024.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður, sjálfstætt starfandi.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2004.

 • Ásgerður Ragnarsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Adjunkt III við Lagadeild Háskóla Íslands til 31. desember 2022 (10%). 

  Ritnefnd Úlfljóts.

  Skipuð í starfshóp sem ætlað er að semja ný lög um framkvæmd eignarnáms.

  Eitt mál hjá Gerðardómi Viðskiparáðs Íslands.

  Varamaður í óbyggðanefnd til ársloka 2021.

  Forseti Félagsdóms frá 1. sept 2021 - 31. október 2022. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður á Lex lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Ástráður Haraldsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Aðstoðarsáttasemjari við embætti ríkissáttasemjara, framlengd heimild til 31. desember 2021.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Mandat lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Ástríður Grímsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Framlengd heimild til að aðstoð við rannsóknarnefnd almannavarna við tiltekið verkefni

  Tengiliður á milli yfirkjörstjórnar Suðvesturkjördæmis og umboðsmanna framboða til alþingiskosninga á kosningadag og kosninganótt 25. september 2021

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Sýslumaður á Ólafsfirði.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.2006.

 • Barbara Björnsdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.04.2013.

 • Bergþóra Ingólfsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Aðstoðarsáttasemjari við embætti ríkissáttasemjara, framlengd heimild til 31. desember 2021

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Mandat lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Björn L. Bergsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Skrifstofustjóri Landsréttar

  Skipun í embætti héraðsdómara

  14.01.2021

 • Bogi Hjálmtýsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Fulltrúi sýslumannsins í Hafnarfirði.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  03.11.2013.

 • Daði Kristjánsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Guðjón St. Marteinsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómari við Sakadóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.06.1992.

 • Halldór Björnsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2008.

 • Halldór Halldórsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í nefnd sem fjallar um hæfi umsækjenda um dómaraembætti til október 2021.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Fulltrúi Borgarfógetans í Reykjavík.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.1992.

 • Halldóra Þorsteinsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla við lagadeild Háskólans í Reykjavík á vorönn 2021

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður áfrýjunarnefndar neytendamála til haustsins 2021

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.08.2020

 • Helgi Sigurðsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Varadómari í Endurupptökudómi frá 1. febrúar 2021 - 31. janúar 2025

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Lagastoð lögfræðiþjónustu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018

 • Hildur Briem

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Situr í áfrýjunarnefnd samkvæmt lögum um um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar til desember 2023.

  Varamaður í kærunefnd útboðsmála frá 8. apríl 2019 til 23. maí 2021.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögfræðingur hjá Umboðsmanni Alþingis.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  06.10.2011.

 • Hjörtur O. Aðalsteinsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Prófdómari vegna ritgerða í refsirétti við lagadeild Háskólans í Reykjavík, ótímabundið.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Sakadómari við Sakadóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.1992.

 • Hólmfríður Grímsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Dómari í Endurupptökudómi frá 1. febrúar 2021 til 31. janúar 2025

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála til janúar 2024.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt Íslands.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  02.05.2014.

 • Hulda Árnadóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Stundakennsla við lagadeild Háskóla Íslands

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður óbyggðanefndar til ársloka 2021.

  Formaður úrskurðarnefndar Bílgreinasambandsins og Félags íslenskra bifreiðaeigenda til árloka 2021.

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá LEX

  Skipun í embætti héraðsdómara

  <p>19.01.2021</p>

 • Ingi Tryggvason

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varaformaður rannsóknarnefndar samgönguslysa frá 1. júní 2018 til 31. maí 2023.

  Oddviti yfirkjörstjórnar Norðvesturkjördæmis frá 2017 til september 2021.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður og löggiltur fasteignasali.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  31.08.2020

 • Ingibjörg Þorsteinsdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf


  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dósent við Háskólann á Bifröst.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  Febrúar 2013.

 • Ingimundur Einarsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Varalögreglustjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.01.2007.

 • Ingiríður Lúðvíksdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðamaður dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Jóhannes Rúnar Jóhannsson

  Aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Skipun í embætti héraðsdómara

  14.01.2021

 • Jónas Jóhannsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Gestakennari á vorönn í meistarnámi sálfræðinema við Háskóla Íslands, ótímabundið. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá JJ lögmannsstofa ehf.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  <p>13. nóvember 2019</p>

 • Kjartan Bjarni Björgvinsson

  Aukastörf

  Aukastarf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Tilfallandi stundakennsla á vegum lagadeildar Háskóla Íslands og á námskeiðum fyrir opinbera starfsmenn. Einnig námskeið á vegum stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála á vegum Háskóla Íslands.

  Formaður Dómarafélags Íslands.  

  Aukastarf sem heimild þarf til að sinna: 

  Úrskurðarnefnd um upplýsingamál frá 19. nóvember 2019 - 19. nóvember 2023.

  Varaforseti Félagsdóms til nóvember 2022.

  Settur umboðsmaður  Alþingis í eitt mál  23/6 2021.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við EFTA dómstólinn.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  04.05.2015.

 • Kristinn Halldórsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðaraður dómara við Héraðsdóm Vesturlands.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2007.

 • Kristrún Kristinsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Tengiliður dómara vegna Haagsamnings um afhendingu brottnuminna barna, frá nóvember 2013 ótímabundið.

  Kennslu- og prófdómarastörf: Prófdómari við lagadeild Háskóla Íslands til að meta skrifleg og munnleg próf nemenda í Evrópurétti, frá 15. febrúar 2015 til 15. febrúar 2018. Framlengt til 15. apríl 2024. 

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Stjórn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands frá 7. september 2017 til tveggja ára. Framlengt til september 2023.

  Varaformaður siðanefndar Læknafélags Íslands, nóvember 2018 til hausts 2022.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögfræðingur við embætti Landlæknis.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.04.2013.

 • Lárentsínus Kristjánsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður á lögmannsstofunni Lögmenn Strandgötu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  12.09.2015.

 • Ólafur Ólafsson

  Aukastörf

  Aukastarf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Prófdómari við Lagadeild Háskólans á Akureyri.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Fulltrúi bæjarfógetans á Akureyri.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.1992.

 • Pétur Dam Leifsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Gestadósent við Lagadeild Háskóla Íslands frá 1. júlí 2019.

  Í stjórn Hafréttarstofnunar Íslands frá 2012, síðast skipað 15. mars 2019 til 2022.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dósent við Lagadeild Háskóla Íslands.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Ragnheiður Snorradóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Leiðbeinandi með meistarritgerðum við lagadeild Háskóla Íslands.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómslögmaður hjá LEX lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.02.2013.

 • Sandra Baldvinsdóttir

  Aukastörf

   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í kærunefnd útboðsmála til 24. maí 2021.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögfræðingur hjá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  15.05.2008.

 • Sigríður Elsa Kjartansdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  02.09.2013.

 • Sigríður Hjaltested

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarsaksóknari við kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  02.09.2013.

 • Sigrún Guðmundsdóttir

  Aukastörf

  Engin

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá Ríkislögmanni.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2004.

 • Sigurður Gísli Gíslason

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá Ríkislögmanni.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  Maí 2010.

 • Þorsteinn Davíðsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Ad hoc prófdómari í refsirétti og félagarétti við lagadeild Háskólans á Akureyri.

   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður prófnefndar samkvæmt 1. mgr. 7. gr. lögmannalaga.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarsaksóknari hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.01.2018.

Endurupptökudómur

 • Aðalsteinn E. Jónasson

  Önnur störf

  Landsréttardómari - sjá aukastörf undir Landsréttardómarar

 • Eiríkur Elís Þorvaldsson

  Önnur störf

  Deildarforseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík

  Varamaður í óbyggðanefnd

  Varaformaður í stjórn Gerðardóms Viðskiptaráðs Íslands

  Stjórnarmaður í stjórn EE og I slf., EE og E ehf., Dranga ehf. og Salmon Tails ehf. 

  Varamaður í stjórn Stoða hf. 

 • Eyvindur G. Gunnarsson

  Önnur störf

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands

  Formaður ráðgjafarnefndar fjármálaeftirlits Seðlabankans um hæfi stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, vátryggingamiðlana, vátryggingafélaga og lífeyrissjóða.

  Formaður viðurlaganefndar Nasdaq Iceland hf.

  Formaður fastanefndar dómsmálaráðuneytis á sviði happdrættismála.

  Situr í vísindanefnd Lagadeildar Háskóla Íslands.

  Varaformaður stjórnar Lagastofnunar Háskóla Íslands.

  Situr í fagráði Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands vegna náms til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala.

  Stjórnarformaður Happdrættis Háskóla Íslands.

  Stjórnarformaður Húseigninar Steindórsprents ehf. 

 • Helgi Sigurðsson

  Önnur störf

  Héraðsdómari - sjá aukastörf undir Héraðsdómarar

 • Hólmfríður Grímsdóttir

  Önnur störf

  Héraðsdómari - sjá nánar um aukastörf undir Héraðsdómarar.

 • Ingveldur Einarsdóttir

  Önnur störf

  Hæstaréttardómari - sjá aukastörf undir Hæstaréttardómarar

 • Jóhannes Karl Sveinsson

  Önnur störf

  Starfandi lögmaður hjá Landslögum slf. Stjórnarformaður sama félags.

  Stjórnarmaður í Alor ehf.

  Formaður áfrýjunarnefndar þjóðkirkjunnar

 • Karl Axelsson

  Önnur störf

  Hæstaréttardómari - sjá upplýsingar um aukastörf undir Hæstaréttardómarar. 

 • Oddný Mjöll Arnardóttir

  Önnur störf

  Landsréttardómari -  sjá nánar um aukastörf undir Landsréttardómarar

 • Stefán Geir Þórisson

  Önnur störf

  Starfandi lögmaður

  Gerðarmaður hjá Alþjóða íþróttadómstólnum